1- برخورد پرسنل شركت با مشتريان در مذاکرات تلفنی
2- ميزان دقت و سرعت عمل شركت در انجام خدمات پس از فروش آنلاین
3- میزان رضایتمندی شما از کیفیت و طول عمر محصولات
4- ارزيابي شما از دانش فني پرسنل
5- ارزیابی شما از نحوه اطلاع رسانی های شرکت

منوی اصلی